Trazi
Predavači 

Obavijesti

Informacije...

Informacije o prvom slijedećem tečaju stručnog usavršavanja za
zaštitara i čuvara, svakog radnog dana od 07-15 sati, gđa
Jadranka Smolković, tel. 021 395 833.

Više o uvjetima i programima pročitajte na našim stranicama! read more...

Predavači

1. HRVOJE ŠIMAC, mr.sc., ravnatelj Ustanove i predavač iz predmeta Normativno uređenje područja rada i ovlasti zaštitara i čuvara. Višegodišnje iskustvo u zaštitarskoj djelatnosti od kontrolora, voditelja pravne i kadrovske službe, do direktora i suvlasnika firme Gradska sigurnost Šimac i sin d.o.o.

2. DARIO SMOLJAN, diplomirani inžinjer strojarstva, predavač iz predmeta Uporaba sredstava i uređaja tehničke zaštite. Višegodišnje iskustvo u djelatnosti privatne zaštite, zaštitar, kontrolor i dispečer u Operativno-dojavnom centru društva Gradska sigurnost Šimac i sin d.o.o. Profesor u Srednjoj tehničkoj školi u Splitu.

3. JADRANKA SMOLKOVIĆ, diplomirana pravnica, predavač iz predmeta Osnove kriminalistike i pravila postupanja. Radi kao voditelj pravne i kadrovske službe u firmi Gradska sigurnost Šimac i sin d.o.o., te višegodišnji predavač iz područja kriminalistike.

4. SANJA ŠIMAC, diplomirani defektolog, predavač iz predmeta Osnove komuniciranja. Zaposlena u Centru za odgoj i obrazovanje djece sa poteškoćama u razvoju Slava Raškaj u Splitu.

5. BRANKO SMOLKOVIĆ, Vojno pomorska akademija, predavač iz predmeta Osposobljavanje u rukovanju i gađanju vatrenim oružjem. Višegodišnje iskustvo u rukovanju i gađanju vatrenim oružjem, kao i iskustvo u vođenju i zapovijedanju vojnim postrojbama.

6. MARKO KALAJŽIĆ, magistar, profesor tjelesne kulture, predavač iz predmeta Osposobljavanje u primjeni tjelesne snage-samoobrana. Nosilac crnog pojasa iz borilačkih vještina, te dugogodišnji instruktor specijalnih postrojbi MUP-a RH.