Trazi
Cjenik 

Obavijesti

Informacije...

Informacije o prvom slijedećem tečaju stručnog usavršavanja za
zaštitara i čuvara, svakog radnog dana od 07-15 sati, gđa
Jadranka Smolković, tel. 021 395 833.

Više o uvjetima i programima pročitajte na našim stranicama! read more...

Cjenik

Izobrazba za ZAŠTITARA - 1.830,00 kn

Izobrazba za ČUVARA - 1.500,00 kn

Izobrazba za REDARA - 1.500,00 kn

Uplate se vrše na naš žiro račun broj 2360000-1101822603, sa svrhom uplate: IZOBRAZBA, te u pozivu na broj se navodi JMBG ili MB (ako uplatu vrši pravna osoba).